Υπηρεσίες για εσάς!

Ανάλογα με τις ανάγκες του ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού του μετά το πέρας της εγγύησης.

  • Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης το οποίο καλύπτει εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και ανταλλακτικά.
  • Μπορείτε να καλείται για συντήρηση ή αποκατάσταση βλαβών με χρέωση κατά περίπτωση .

Οτιδήποτε και αν επιλέξετε η εταιρεία μας εγγυάται την  εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησή σας