Υπηρεσίες για εσάς!

Η Εταιρία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα από πολυλυόμενους ψυκτικούς θαλάμους για όλες τις θερμοκρασίες συντήρησης προϊόντων.

  • Ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης  με χρήση ψυκτικών πάνελ πολυουρεθάνης.
  • Ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης  φρουτοκηπευτικων προϊόντων με συνθήκες ελεγχομένης ατμόσφαιρας  με χρήση ψυκτικών πάνελ πολυουρεθάνης.
  • Χώρους επεξεργασίας και παρασκευής προϊόντων με χρήση ψυκτικών πάνελ πολυουρεθάνης.
  • Φούρνους.
  • *Θερμομονωτικά panel πολυουρεθάνης ψυκτικών θαλάμων