Υπηρεσίες για εσάς!

Οι Ηλεκτρολογικοί Πίνακες περιέχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και προστασίας, ενώ κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται η προστασία του ηλεκτροκινητήρα από πτώση ή υπέρταση του δικτύου της ΔΕΗ. Όλοι οι πίνακες φέρουν επιτηρητή τάσεως – φάσεων. Είναι βασισμένοι στο ηλεκτρολογικό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταστήματος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από τους πλέον επώνυμους οίκους κατασκευαστών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενώ η συναρμολόγηση τους γίνεται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Οι εμπειρoι ηλεκτρολόγοι τεχνικοί σε συνεργασία με τους ψυκτικούς μας παρέχουν εγγύηση στα μηχανήματα εξοπλισμού και στα ψυγεία.