Υπηρεσίες για εσάς!

Ariadne

Email
Ψυγείο κατάψυξη τύπου πόρτα
20080322003202269
2008032200314650
ariadne-3-comp3
Περιγραφή
  • Με 2,3,4,5 πόρτες
  • 4 ή 5 σειρές ράφια
  • Σώμα με έγχυση πολυουρεθάνης
  • Κασώματα πορτών και πόρτες από αλουμίνιο
  • Αντίσταση στις πόρτες
  • Κρυστάλλινα πλαϊνά
  • Συρμάτινα διαχωριστικά
  • Συρμάτινα καλάθια
  • Συρμάτινες σχάρες βάσης
  • Προφίλ τιμών