Υπηρεσίες για εσάς!

Άρθρα

-Ελληνικά θερμομονωτικά panel πολυουρεθάνης ψυκτικών θαλάμων

Τα ισοθερμικά panel αποτελούνται από δύο ελάσματα μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός
αφρός πολυουρεθάνης.


Χρησιμοποιούνται σε χώρους που απαιτούν ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας όπως ψυκτικοί θάλαμοι
(συντηρήσεις - καταψύξεις).

Οι επιφάνειες τους διαμορφώνονται ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής που επιβάλλουν κανονισμοί υγιεινής (HASSP).
Η επίστρωοη των ελασμάτων είναι κατάλληλη και εγκεκριμένη για τη βιομηχανία τροφίμων (πολυεστερική,
ατοξική, αντιμυκητική βαφή ή επίστρωση από φιλμ PVC πλαστικοποίηση).

Παράγονται σε πάχη: 60, 80, 100, 120, 150, 180 και 200 mm.


Ο τρόπος σύνδεσης τους είναι της αμοιβαίας πάκτωσης (αρσενικό - θηλυκό) για την εύκολη εφαρμογή όλων
των   προδιαγραφόμενων   υλικών   στεγανοποίησης   -   θερμομόνωοης   (σιλικόνη,   ακρυλική   μαστίχη,
πολυουρεθάνη).   Από   την   κατασκευή   τους   προσφέρουν   έτοιμη   τη   θέση   εφαρμογής   των   υλικών
αυτών - πλην της πολυουρεθάνης.


Η εξελιγμένη τεχνολογία 3ης γενιάς που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία των panel ψυκτικών
θαλάμων, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 

Πίνακας Φορτίσεων